2023/2024. õppeaasta tasemetööd

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
  • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
  • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;