Toimumisajad 2022/2023. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023