Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised 2017/2018 õppeaastal:

Eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;

matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

 

Täiendav info