Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
  • valikeksam  bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 14. juuni 2022