Vara Põhikooli Õpilasesinduse liikmed

 

Laura Klemmer Õpilasesinduse president

Lenna-Lotte Annuk  ÕE esindaja hoolekogus ja õppenõukogus

Maria Lisete Eksi Õpilasesinduse asepresident

Krisete Pajustik protokollija

Irene Lillemäe ÕE esindaja tervisenõukogus

Roxana Ind ÕE esindaja tervisenõukogus

Mari-Liis Parts

Liis- Marii Mustmaa

Sandra Karise

Kaupo Annuk

Tuuli Täpsi

Jaan Jakob Verret