Vara Põhikooli Õpilasesinduse liikmed

 

Laura Klemmer Õpilasesinduse president

 

Irene Lillemäe  ÕE esindaja hoolekogus ja õppenõukogus

 

Krisete Pajustik protokollija

 

Irene Lillemäe ÕE esindaja tervisenõukogus

 

Joko-Liise Kirsip

Nora Kaasik

Sandra Karise

Roxana Ind

Erold Kaldamäe

Reimo Vooljärv

Kairon Mägi