Õpilasesinduse liikmed 2020/2021 õ.a.
 
Lenna-Lotte Annuk õpilasesinduse president,ÕE esindaja hoolekogus ja õppenõukogus
Mari-Liis Parts
Maria Lisete Eksi
Rebecca Ottep
Laura Laanesaar
Sandra Sander
Irene Lillemäe
Krisete Pajustik protokollija
Laura Klemmer
Andra Kivi
Liis- Marii Mustmaa
Matthias Vaino
Rasmus Pihlik