Vastuvõtt 1. klassi

 

Nõutavad dokumendid on:

  • 1. klassi vastuvõtu avaldus
  • lapse sünnitunnistuse koopia
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • tervisekaart
  • koolivalmiduse kaart
  • 1 foto 3x4 cm õpilaspiletile

 

Vajalikud õppevahendid I klassis (2019/2020)